GO4Candy Algemene Voorwaarden

Bestellingen en Betalingen:
GO4Candy verwerkt een bestelling pas na ontvangst van de betaling. Afhankelijk van de gekozen betalingswijze, behoudt GO4Candy zich het recht voor om bestellingen later of niet uit te voeren.

Productinformatie:
Op de GO4Candy website en in eventuele schriftelijke aanbiedingen worden producten nauwkeurig en waarheidsgetrouw weergegeven en beschreven. Bij het ingaan op een aanbod worden de kosten, rechten en plichten van de klant duidelijk gecommuniceerd.

Leveringsvoorwaarden:
GO4Candy zet zich in voor een vlotte afhandeling van bestellingen. Indien er vertragingen zijn of als een bestelling gedeeltelijk of niet uitvoerbaar is, informeren wij de klant hierover. De opgegeven levertijden dienen als richtlijn en het overschrijden hiervan geeft de klant niet automatisch het recht om GO4Candy formeel een gebrek in de nakoming van de overeenkomst te verwijten.

Verzending:
Bij standaard verzending ligt het risico van beschadiging of verlies tijdens transport bij de klant. Bij verzekerd verzenden is er mogelijkheid tot vergoeding na onderzoek. Zodra de klant de artikelen heeft ontvangen, ligt het risico van beschadiging of verlies bij de klant.

Terugbetalingen en Retourbeleid:
Een alternatieve formulering zou kunnen zijn: In geval van annulering van een aankoop, zal GO4Candy eventueel reeds betaalde bedragen terugbetalen. Het is echter belangrijk op te merken dat producten met een verstreken of naderende houdbaarheidsdatum, geopende producten en artikelen met beschadigde verpakkingen uitgesloten zijn van retournering.

Privacybeleid:
Persoonlijke gegevens die bij het plaatsen van een bestelling worden verzameld, worden opgenomen in de persoonsregistratie van GO4Candy. Klanten hebben het recht om inzage te verzoeken in hun opgeslagen persoonsgegevens en correcties voor te stellen.

Aansprakelijkheid en Overige Bepalingen:
GO4Candy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typefouten op de website of andere media. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen GO4Candy en haar klanten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De voorwaarden zijn ook van kracht bij overeenkomsten waarbij derden betrokken worden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.